ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Stenotik sağ pulmoner venler ile sağ pulmoner arter kesintisi
Gülen Demirpolat1, Nurhan Sarıoğlu2, Selen Bayraktaroğlu3, Erdoğan Bülbül1, Bahar Yanık Keyik1
1Departments of Radiology, Medical Faculty of Balıkesir University, Balıkesir, Turkey
2Departments of Chest Diseases, Medical Faculty of Balıkesir University, Balıkesir, Turkey
3Department of Radiology, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10145
Pulmoner arter kesintisi çok nadir bir doğuştan anomalidir. Küçük yaşlarda veya yetişkinlikte saptanabilir. Doğuştan kardiyovasküler defektler ile ilişkili olabilir. Ancak genellikle izoledir ve yetişkinlerde tesadüfen saptanır. Bu yazıda, sağ pulmoner arter kesintisi ve etkilenen akciğerde alt pulmoner venlerde darlık olan 50 yaşında bir kadın hastanın klinik ve radyolojik bulguları literatür incelemesi ışığında sunuldu.
Keywords : Pulmoner arter kesintisi; pulmoner ven darlığı; radyolojik bulgular
Viewed : 7050
Downloaded : 1484