ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Skolyozun nadir bir nedeni olarak doğumsal amfizem
Bayram Metin1, Olgun Kadir Arıbaş2, Emre Özkan3, Burhan Apiliğulları4
1Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Bozok University, Yozgat, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
3Department of Chest Diseases, Private Amasya Hospital, Amasya, Turkey
4Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.9364
Doğumsal amfizem, yenidoğanlarda ilgili akciğer alanının hiperinf lasyonu, amfizematöz akciğer alanının çevredeki normal akciğer dokusuna basısı ve mediastinal kayma ile karakterizedir. Skolyoz ise vertebraların yana doğru eğrildiği bir durumdur. Skolyoza neden olan birçok etken olmasına rağmen, bildiğimiz kadarıyla literatürde amfizeme sekonder gelişen skolyoz bildirilmemiştir. Bu yazıda, doğumsal pulmoner amfizeme bağlı geliştiğini düşündüğümüz bir skolyoz olgusu sunuldu.
Keywords : Doğumsal amfizem; pnömonektomi; skolyoz
Viewed : 6872
Downloaded : 1696