ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kunt Toraks Travması Sonrası Gelişen Şilotoraks
Işık ŞENKAYA, Mert YILMAZ, Hakan GÜVEN, Ziya G. ÖZER, Hayati ÖZKAN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Şilotoraks, boyun, toraks ya da üst abdomenin kimi yaralanmalarında akselerasyon-deseleras yon hareketi veya vertebralann hipertansiyonu sonrasında meydana gelebilir.

Otuzbeş yaşında bayan hasta kliniğimize 18 gün önce getirilmiş trafik kazası hikayesi ile baş vurdu. Olguya başka bir hastanede hemotoraks ön tanısı ile sağ tüp torakostomi yapılmış ve sıvı nın biyokimyasal incelemesi sonucunda şilöz drenaj olarak değerlendirilmiş. Tıbbi tedavi ile dre najın azalması üzerine taburcu edilen olguya şikayetlerinin artması üzerine kliniğimizde tekrar sağ tüp torakostomi uygulandı ve parenteral beslenmeye geçildi. On gün süreyle uygulanan tedaviye cevap alınamadı ve olguya sağ torakotomi ile ductus onarımı yapıldı ve iyileşme sağlandı.

Viewed : 14059
Downloaded : 4