ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp cerrahisinde ameliyat sonrası mediastinitle ilişkili risk etkenleri: Sistematik derleme ve meta analiz
Selen Öztürk1, İbrahim Öztürk2, Seher İlhan3
1Department of Cardiovascular Surgery, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Anaesthesiology and Reanimation, Medical Faculty of Uludağ University, Bursa, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10754
Amaç: Bu derlemede, açık kalp cerrahisinden sonra mediastinitin risk etkenleri analiz edildi.

Çalışma planı: Literatür taraması tarih sınırlaması olmadan Pubmed, Ovid ve Sciencedirect veritabanlarında uygulandı. Eş zamanlı hastalıkları araştıran çalışmalar dahil edildi. Çalışma bulguları heterojenite durumuna göre rastgele ya da sabit etki modeli ile değerlendirildi.

Bulgular: Veritabanı taramasından sonra toplam 5009 makale elde edildi. Dahil edilme kriterlerini karşılayan 131.158 hastanın yer aldığı 35 makale meta analize dahil edildi. Mediastinit için en olası ameliyat öncesi risk etkenleri atriyal fibrilasyon, pulmoner hastalık, diabetes mellitus, renal hastalık, periferik damar hastalığı ve sistemik hipertansiyon idi (p<0.05). Pulmoner hipertansiyon, malignite, hepatik ve nörolojik hastalıklar, kalp yetmezliği ve dislipidemi risk etkeni olarak bulunmadı (p>0.05). Heterojenite 12 etkenin dördünde (renal, hepatik, nörolojik ve periferik damar hastalıkları) gözlenmedi (I2<%25).

Sonuç: Meta analiz sonucu pulmoner hipertansiyon, malignite, kalp yetmezliği, hepatik ve nörolojik hastalıklar ve dislipidemi gibi ameliyat öncesi eş zamanlı hastalıkların kalp cerrahisinden sonra mediastinit gelişimi için risk etkeni olmadığını gösterdi.

Keywords : Kalp cerrahisi; mediastinit; risk etkeni
Viewed : 8979
Downloaded : 1742