ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Poland sendromu
Nurettin Yiyit
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10124
Poland sendromu pektoral kasın yokluğu, farklı göğüs deformiteri ve el anomalileri ile karakterize nadir bir doğumsal anomalidir. Etyolojisi kesin olarak bilinmemesine karşın, kabul gören teori erken gestasyonel dönemde subklaviyen arter ve dallarının geçici olarak kanlanmasının kesintiye uğramasıdır. Poland sendromu tek taraflı bir deformitedir. Hastalar genellikle asimetrik vücut görüntüsü yakınması ile başvurmaktadır. Birçok cerrahi tedavi yöntemi mevcuttur. Cerrahi tedavide amaç, göğüs duvarı stabilitesini sağlamak ve simetrik bir görünüm sunmaktır.
Keywords : Pektoral kas yokluğu; Poland sendromu; sindaktili
Viewed : 17642
Downloaded : 5459