ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Bypass Operasyonlarında Greft Seçimi
Selim ERENTÜRK
İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul
Kalp cerrahisinde en sık yapılan operasyonlar aortokoroner bypass operasyonlarıdır. Bu operasyonlarda myokardiyal revaskülarizasyon için arteryal greftlerin kullanılması yeni değildir ve bunun için internal torasik arterin kullanılması, uzun süreli açık kalma oranının yüksek olması, düşük mortalite ve morbiditeden dolayı safen ven greftlerden çok üstün durumdadır. Bu çalışmanın amacı arteryel ve venöz greftlerin özelliklerini araştırmak ve venöz greftlerin tıkanma problemlerini ve arteryel greftlerin üstün olma nedenleriyle klinik sonuçları incelemektir.
Viewed : 18584
Downloaded : 3907