ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yeterlik Kurulu 2015 yazılı sınavı madde analizleri
Hatice Şahin1, Yüksel Atay2, Tahir Yağdı2, Serap Aykut Aka3
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11886
Amaç: Bu çalışmada Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği tarafından yapılan son yeterlik kurulu yazılı sınavının maddeleri incelendi ve gelecek sınavlar için daha iyi bir sınav seti hazırlamak amacıyla anahtar konularda öneriler geliştirildi.

Çalışma planı: Çalışmada 12 Nisan 2015 tarihinde Eskişehir’de gerçekleştirilen son yeterlik kurulu sınavının maddeleri zorluk, ayırıcılık ve geçerlilik açısından incelendi.

Bulgular: Sınav setinde doğru yanıt şıklarının eşit dağıtıldığı, doğru yanıtlanan soru oranının ortalama %63.79 olduğu, soruların %59’unun ortalamanın üzerinde yanıtlandığı ve sınav puan dağılımının geniş olduğu saptandı. İstenen zorluk indeksi düzeyine sahip soru oranı %51, istenen ayırıcılık indeksi düzeyine sahip soru oranı %76 idi. Soruların %9’u geçersizken %66’sının geçerlilik düzeyi yüksekti.

Sonuç: Sınav soruları uzmanlık alanındaki tüm konuları kapsadığı ve soru sayısı ile geçerli soru oranı yüksek olduğundan, yeterlik kurulu yazılı sınavı geçerli bir test olarak gözükmektedir. Sınavda başarılı olanların oranı yüksekti ve adaylar sonraki adıma geçmeye hak kazandı. Adayların sonraki aşamada başarılı olacağı varsayılmaktadır.

Keywords : Kalp ve damar cerrahisi; yeterlik sınavı; madde analizi
Viewed : 8585
Downloaded : 1691