ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tek bir merkezin transkateter ventriküler septal defekt kapatma sonuçları
Nazmi Narin1, Ali Baykan1, Mustafa Argun1, Abdullah Özyurt1, Özge Pamukçu1, Sadettin Sezer1, Sertaç H Onan1, Gökmen Zarasız2, Kazım Üzüm1
1Departments of Pediatrics, Division of Pediatric Cardiology, Medical Faculty Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Departments of Biostatistics and Medical Informatics, Medical Faculty Erciyes University, Kayseri, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.9299
Amaç: Bu çalışmada ventriküler septal defektlerin (VSD) perkütan kapatılmasının güvenilirliği, etkinliği ve ortauzun dönem takip sonuçları araştırıldı.

Çalışma planı: Eylül 2006 - Nisan 2013 tarihleri arasında tek bir merkezde transkateter VSD kapatılması uygulanan 53 hastanın (30 erkek, 23 kız; ort. yaş 6.5 yıl; dağılım 3-19 yıl) verileri retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya transkateter kapatılma için uygun, hemodinamik olarak anlamlı perimembranöz (n=42) ve musküler (n=11) VSD’ler dahil edildi. Çalışmada dört farklı cihaz kullanıldı: perimembranöz Amplatzer VSD oklüder, musküler Amplatzer VSD oklüder, duktal Amplatzer oklüder I ve II.

Bulgular: Ortanca vücut ağırlığı 21.5 kg (dağılım 13-87 kg) idi. Başarılı kapatma oranı %92 idi. Bir hasta işlemden beş gün sonra tam atriyoventriküler blok nedeniyle ve bir hasta da işlemden bir gün sonra beyin kanaması nedeniyle öldü.

Sonuç: Ventriküler septal defektlerin transkateter kapatılması seçilmiş olgularda etkin bir yöntemdir. Bununla birlikte, tam atriyoventriküler blok oluşumu bu işlemde önemli bir sorundur. Perimembranöz VSD’de cerrahi ilk tedavi seçeneği olarak düşünülmelidir. Öte yandan, olası komplikasyonlara karşı gerekli önlemler alındığında, transkateter yaklaşım seçilmiş olgularda defektin kapatılması için kullanılabilir.

Keywords : Aritmi; kateterizasyon; komplikasyon; cihaz; ekokardiyografi; kalp defektleri
Viewed : 8022
Downloaded : 1747