ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut akciğer hasarında spironolakton ve sürfaktan tedavisinin HMGB1, CRP, IL-1ß ve TNF-α düzeyleri üzerine etkisi
Muhammet Emin Naldan1, Canan Atalay2, Ayşenur Coşkun3, Muhammet Karaca2, Yener Aydın4, Emrullah Dorman5, Ferah Daloğlu6, Hüsnü Kürşad2, Ömer Araz7
1Department of Anesthesia and Reanimation, Erzurum Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey
2Department of Anesthesia and Reanimation, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
3Department of Anesthesia and Reanimation, Denizli Sarayköy State Hospital, Denizli, Turkey
4Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
5 Department of Biochemistry, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
6Department of Pathology, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
7Department of Chest Diseases, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10395
Amaç: Bu çalışmada akut akciğer hasarı (AAH) ve akut solunum sıkıntısı sendromunda (ASSS) high-mobility group box-1 (HMGB1), interlökin-1 beta (IL-1ß), tümör nekroz faktör alfa (TNF-α) ve C reaktif protein (CRP) düzeyleri ile spironolakton ve surfaktan tedavisi karşılaştırıldı, spironolakton ve surfaktan tedavisinin etkili olup olmadığı araştırıldı ve bu tedavinin akciğerdeki histopatolojik değişiklikler üzerine etkisi değerlendirildi.

Çalışma planı: Kırk tavşan her bir grupta sekiz tavşan olacak şekilde beş gruba randomize edildi: grup N: normal grup, grup T: trakeostomili grup, grup A: ASSS grubu, grup S1: spironolakton grubu, grup S2: surfaktan grubu. Tavşanların akciğerleri diseke edildi ve histopatolojik olarak incelendi.

Bulgular: Grup A’da HMGB1, CRP, IL-1ß v e TNF-α düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı şekilde artmış idi. S1 ve S2 gruplarında HMGB1, CRP, IL-1ß ve TNF-a düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı azalma vardı (p<0.05). PO2, SpO2, pH, PO2/FİO2 düzeyleri grup A’da istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalmışken tedavi gruplarında yükselmiş idi (p<0.05).

Sonuç:
Birçok çalışmada olduğu gibi, çalışmamız AAH ve ASSS tedavisinde surfaktanın etkili olduğuna ve spironolaktonun da surfaktan ile benzer etkiye sahip olduğuna işaret etmektedir. Spironolakton AAH ve ASSS’de uygun maliyetli ve etkin bir ajan olarak kullanılabilir. Bu konu hakkında ileri, kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Keywords : Akut akciğer hasarı; akut solunum sıkıntısı sendromu; spironolakton; surfaktan
Viewed : 8180
Downloaded : 1684