ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İzole parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi ile birlikte karinal trifurkasyon
Semiha Bahçeci Erdem, Yılmaz Yozgat, Aytaç Karkıner, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Demet Can
1Departments of Pediatric Allergy, Dr. Behçet Uz Children’s Hospital, İzmir, Turkey
2Departments of Pediatric Cardiology, Dr. Behçet Uz Children’s Hospital, İzmir, Turkey
3Departments of Pediatric Surgery, Dr. Behçet Uz Children’s Hospital, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10878
Karinal trifurkasyon, sağ üst lobun ya da aksesuar lobun trakeal bronkusla karinaya yakın olarak açılması olarak tanımlanır. Yaygın olarak, ortak embriyonik gelişimlerinden kaynaklanan kardiyak anomalilerle görüldüklerinden, bu malformasyonların etyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır. İntakt atriyal septumlu izole parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi bir veya daha çok pulmoner venin, venöz sirkülasyonla bağlantılı olduğu bir doğuştan anomalidir. Karinal trifurkasyon, trakeomalazi ve intakt atriyal septumlu izole parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi birlikteliği bildiğimiz kadarıyla literatürde bildirilmemiştir. Bu yazıda tanı ve tedavisinde geç kalınan karinal trifurkasyon, trakeomalazi ve intakt atriyal septumlu izole parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi birlikteliği olan yedi yaşında bir kız çocuğunun tanısal yaklaşımları ve tedavisi sunuldu.
Keywords : Karinal trifurkasyon; izole parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi; trakeomalazi
Viewed : 7751
Downloaded : 1317