ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çocuklukta apikal hipertrofik kardiyomiyopati: çok nadir bir değişken
Tamer Yoldaş, Şeyma Kayalı, İlker Ertuğrul, Vehbi Doğan, Utku Arman Örün, Selmin Karademir
Department of Pediatric Cardiology, Dr. Sami Ulus Obstetrics, Children Health and Diseases Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10929
Apikal hipertrofik kardiyomiyopati klasik olarak sol ventrikülün apeksini tutan nadir bir hipertrofik kardiyomiyopati türüdür. Apikal hipertrofik kardiyomiyopati rastlantısal bir bulgu olabilir ya da hastalar göğüs ağrısı, çarpıntı, dispne ve senkop ile başvurabilir. Bu yazıda asemptomatik olan, kardiyak değerlendirme için başvuran ve hipertrofik kardiyomiyopatinin apikal bir değişkeni olduğu tespit edilen yedi yaşında bir kızın klinik görünümü tanımlandı.
Keywords : Apikal; kardiyomiyopati; çocuk; hipertrofik
Viewed : 8310
Downloaded : 1391