ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Distal radiosefalik arteriyovenöz fistülde çalma sendromu tedavisi için distal radial arter ligasyonu
Kamil Boyacıoğlu1, Özgür Kocamaz2, Bülent Mert1, Nihan Kayalar1, Vedat Erentuğ1
1Department of Cardiovascular Surgery, Bağcılar Training and Reserach Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul Research and Training Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11142
Son dönem böbrek yetersizliği nedeniyle hemodiyaliz tedavisi gören hastalarda ortaya çıkan el iskemisi özel bir durumdur. Radiosefalik arteriyovenöz fistülü olan hastalarda çalma sendromu oluşması farklı bir patofizyolojik etyoloji ile oldukça nadirdir. Bu yazıda, distal radial arter ligasyonu yapılan 65 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Sağ radiosefalik arteriyovenöz fistül açılan hasta 11 sene sonra ulnar arterden palmar ark yoluyla retrograd olarak arteriyovenöz fistüle şant yapan ve iskemik çalma sendromu oluşturan ve bu nedenle iyileşmeyen sağ el ülseri ile başvurdu.
Keywords : Arteriyovenöz fistül; kronik böbrek yetersizliği; radial arter; çalma sendromu; cerrahi
Viewed : 8027
Downloaded : 1922