ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Transkateter aort kapak implantasyonu sırasında sol ana koroner arter tıkanıklığını önlemede kılavuz tel-balon tekniği: Olgu sunumu
Hüseyin Ayhan, Hacı Ahmet Kasapkara, Hakan Süygün, Tahir Durmaz, Engin Bozkurt
Department of Cardiology, Medical Faculty of Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10969
Ciddi aort darlığı olan, cerrahi açıdan yüksek riskli veya uygun olmayan hastaların tedavisinde transkateter aort kapak implantasyonu (TAKİ) etkili ve güvenilir bir yöntemdir. Buna rağmen, işleme ait çeşitli komplikasyonlar gelişebilmektedir. Bu komplikasyonlardan biri, sol ana koroner arter (SAKA) ostiyumunun kalsifikasyon, natif kapak küspü veya biyoprotez kapak tarafından tıkanmasıdır. Sol ana koroner arter tıkanması zor tedavi edilir ve olasılıkla katastrofik şekilde sonuçlanır. Dolayısıyla, amaç SAKA’nın tıkanmasını önlemek olmalıdır. Bu yazıda TAKİ sırasında natif kapak kalsifikasyonunun SAKA’yı tıkayacağı fark edilerek akut SAKA tıkanmasının önlendiği 85 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Bildiğimiz kadarıyla, SAKA tıkanıklığını önlemek için kullandığımız etkili yöntem literatürde bildirilmemiştir.
Keywords : Kalsifikasyon; sol ana koroner arter; transkateter aort kapak implantasyonu
Viewed : 8804
Downloaded : 1438