ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Retrosternal guatrın neden olduğu bir şilotoraks olgusu
Sezai Çubuk1, Orhan Yücel1, Ramazan Yıldız2, Erkan Öztürk2, Şeref Demirbaş3
1Departments of Thoracic Surgery, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
2Departments of General Surgery, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
3Departments of Internal Medicine, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10279
Şilotoraks ve retrosternal guatr birlikteliği çok nadirdir. Bu yazıda, retrosternal guatr ve plevral effüzyonu olan 49 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Efüzyonun biyokimyasal analizi şilotoraks ile uyumlu idi. Guatr transservikal yaklaşımı takiben parsiyel sternotomi ile rezeke edildi. Şilotoraks, lezyonun çıkarılmasını takiben kayboldu. Büyük retrosternal guatrlar şilöz plevral efüzyonlara neden olabilir ve bası yapan lezyonların çıkarılması ile tedavi edilebilir.
Keywords : Şilotoraks; plevral efüzyon; retrosternal guatr
Viewed : 6947
Downloaded : 1546