ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Direkt grafide tüberküloz tutulumu ile karıştırılan sement embolisi
Yasemin Kayadibi, Cesur Samancı, Selim Bakan, Deniz Çebi Olgun, Canan Akman
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.9758
Perkütan vertebroplasti ilk olarak vertebra hemanjiyomlarının tedavisinde kullanılmış olmasına rağmen zamanla ağrılı osteoporotik ve patolojik vertebra kırıklarının tedavisinde de yer almıştır. Sement embolisi vertebroplastinin nadir bir komplikasyonu olup çoğunlukla asemptomatik seyretmekle birlikte kimi durumlarda fatal sonuçlara neden olabilmektedir. Bu yazıda direkt grafide tesadüfen saptanan pulmoner yüksek yoğunluklu opasiteler nedeni ile tüberküloz tutulumu ile karıştırılan ve toraks bilgisayarlı tomografi ile sement embolisi tanısı konulan 47 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Ayrıca, pulmoner opasite saptandığında ayırıcı tanıda dikkate alınması gereken diğer patolojiler tartışıldı.
Keywords : Sement embolisi; pulmoner opasiteler; vertebroplasti
Viewed : 8574
Downloaded : 1661