ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Wegener granülomatozisine bağlı subglottik darlıkta damak mukoza grefti ile cerrahi onarım
Ümit Aydoğmuş, Figen Türk, Gökhan Yuncu
Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11180
Elli altı yaşında kadın hastada akciğer tutulumu ile Wegener granülomatozisi var idi. Steroidler ile tedavi edilen hasta artan solunum sıkıntısı nedeni ile kliniğimize yönlendirildi. Radyolojik incelemede subglottik alanda 2 cm’lik bir darlık olduğu görüldü. Subglottik alanda kısmen dilate edilebilen yoğun granülasyon dokusu gösteren bronkoskopik bulgulara göre hastanın ameliyat edilmesine karar verildi. Krikoid düzey altındaki 15 mm’lik dar trakea segmenti rezeke edildi. Subglottik alana bir damak mukoza grefti uygulandı. Proksimal ucu distal trakeadan ses tellerine uzanacak şekilde bir Montgomery T tüp yerleştirildi. Trakeanın uçları anastomoz ile birleştirildi. Ameliyat sonrası komplikasyon yoktu. T tüp ameliyat sonrası altıncı ayda çıkarıldı ve hasta şu anda herhangi bir darlık olmaksızın takibin 12. ayındadır (T tüpün çıkarılmasını takiben). Steroid terapisine yanıt vermeyen subglottik darlığı olan Wegener granülomatozisi hastalarının tedavisi tartışmalıdır. Uygun hastalarda cerrahi tedavinin başarılı olabileceğini düşünüyoruz.
Keywords : Damak mukoza grefti; subglottik darlık; Wegener granülomatozisi
Viewed : 9254
Downloaded : 1673