ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyopulmoner baypassız bidireksiyonel kavopulmoner anastomoz
Mehmet Fatih Ayık, Onur Işık, Muhammet Akyüz, Mahir Balakishiev, Yüksel Atay
Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11030
Amaç: Bu çalışmada bidireksiyonel kavopulmoner anastomoz oluşturmak için atan kalpte kavoatriyal şant tekniğinin sonuçları sunuldu.

Çalışma planı: Nisan 2003 - Kasım 2012 tarihleri arasında tek ventrikül kalp fizyolojisi olan 38 ardışık hastaya (18 erkek, 20 kız; ort. yaş 14.9±16.8 ay; dağılım 4 ay - 2.5 yıl) atan kalpte bidireksiyonel kavopulmoner anastomoz uygulandı. Ameliyat sırasında ortalama vücut ağırlığı 8.3±3.6 kg idi. Ameliyat öncesi ortalama oksijen satürasyonu ve pulmoner arter basıncı sırasıyla %70.7±9.4 ve 14.0±3.8 mmHg idi.

Bulgular: Ameliyata bağlı mortalite görülmedi. Ortalama vena kava superior klemp zamanı ve klemp sırasında vena kava basıncı sırasıyla 24.3±4.7 dakika ve 26.9±5.5 mmHg idi. Ameliyat sonrası nörolojik komplikasyon veya ritim bozuklukları görülmedi. Ameliyat sonrası oksijen satürasyonu %85.9±5.9 idi. Ameliyat sonrası dört hasta kaybedildi. Ortalama yoğun bakım ünitesinde kalış süresi iki gün idi. Takip ekokardiyografisinde herhangi bir tıkanıklık olmaksızın, fonksiyonel bidireksiyonel kavopulmoner anastomoz izlendi.

Sonuç: Kavoatriyal şant desteği ile kardiyopulmoner baypas kullanılmadan bidireksiyonel kavopulmoner anastomozu uygulanabilir ve güvenli bir yöntemdir. Ayrıca, kardiyopulmoner baypasın olumsuz etkilerini de ortadan kaldırır.

Keywords : Kardiyopulmoner baypas; bidireksiyonel kavopulmoner anastomoz; tek ventrikül
Viewed : 8449
Downloaded : 1503