ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Elektrokoter ile veya elektrokotersiz hazırlanan arter greftlerinin vazodilatasyon yanıtlarının karşılaştırılması: İn vitro çalışma sonuçları
Selami Gürkan1, Özcan Gür1, Volkan Yüksel2, Orkut Güçlü2
1Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Namık Kemal University, Tekirdağ, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Trakya University, Edirne, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11283
Amaç: Bu çalışmada, elektrokoterli ve elektrokotersiz tekniklerle hazırlanan arter greftlerinin vazodilatasyon yanıtları organ banyosu düzeneği kullanılarak karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Mayıs 2013 - Haziran 2014 tarihleri arasında elektif koroner arter baypas greft (KABG) cerrahisi uygulanan 30 hasta (19 erkek, 11 kadın, ort. yaş 60.0±8.2 yıl; dağılım 47-77 yıl) çalışmaya alındı. Her gruptan 16’şar internal torasik arter ve radial arter örneği alındı. Greftler iki gruba ayrıldı: elektrokoter kullanılarak hazırlanan greftler (grup 1) ve elektrokotersiz hazırlanan greftler (grup 2).

Bulgular: İnternal torasik arter greftlerinin vazodilatasyon yanıtları, grup 2’ye kıyasla, grup 1’de anlamlı olarak azaldı. Radial arter greftlerinin vazodilatasyon yanıtları grup 1’de grup 2’den düşük olmasına rağmen, fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Sonuç: Elektrokoter ile damar preparasyonu, radial arter greftlerinden ziyade, internal torasik arter greftlerinde ciddi endotel hasarına neden olur. Erken greft yetmezliğinin önlenmesi açısından, arter greftlerinin hazırlanması esnasında elektrokotersiz işlem daha avantajlı olabilir.

Keywords : Koroner baypas; internal torasik arter; radial arter; vazodilatasyon
Viewed : 7219
Downloaded : 1482