ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
PENETRAN KALP YARALANMALARI
Alptekin YASIM, Kutay TAŞDEMİR, Cemal KAHRAMAN, Naci EMİROĞULLARI, Hakan CEYRAN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi, KAYSERİ
Bu çalışmanın amacı toplumda giderek artan penetran kalp yaralanmalarının özelliklerini incelemek mortaliteye etki eden faktörleri belirlemektir. Bu amaçla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında 1987-1998 yılları arasında penetran kalp yaralanmaları 37 olgu retrospektif olarak gözden geçirilmiştir. En küçüğü 12, en büyüğü 56 yaşında (Ortalama yaş 23.1) olan olguların 30’u erkek, 7’si kadındı. Yaralanma sebebi 35 olguda kesici ve delici alet, 2 olguda ateşli silahtı. Hastaneye başvurduğunda klinik durumuna göre 4 gruba ayrılan olgulara hızlı resusitasyon ve acil cerrahi girişim uygulandı. Mortalite oranı 3 olgu ile % 8.1 idi. Yapılan takiplerde hiçbir olguda geç komplikasyon izlenmedi. Sonuç olarak mortalite oranını etkileyen en önemli faktör hastanın klinik durumudur. Bu yüzden hızlı transport ve acil resusitatif cerrahi girişimler mortalite oranını düşürmeye yardımcı olacaktır.
Keywords : Kalp yaralanmaları, mortalite , Cardiac injuries, mortality
Viewed : 10766
Downloaded : 2469