ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter baypas greftleme sonrası başarılı akciğer hacim küçültme ameliyatı: Olgu sunumu
Tuğra Gençpınar, Çağatay Bilen, Ercan Keleş, Kıvanç Metin, Öztekin Oto
Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11571
Akciğer hacim küçültme ameliyatı, akciğer parankim miktarını azaltan bir rezeksiyon işlemidir. Endikasyonları hiperenflasyon, diyafram disfonksiyonu ve heterojen bir hastalık dağılımı ile ilişkili engelleyici dispnedir. Olgumuz koroner arter baypas greftleme sonrası kalp dokularını komprese eden aşırı akciğer dokusuna bağlı oluşan destekli mekanik ventilasyonda güçlük ve hemodinamik instabilite ile karakterize idi. Olgu akciğer hacim küçültme ameliyatı sonrası stabilize edildi. Bu olgu nadir olması ve işleme karar verme güçlüğü nedeniyle sunuldu.
Keywords : Koroner arter baypas greftleme; nefes darlığı; akciğer hacim küçültme
Viewed : 8025
Downloaded : 1462