ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sağ ventrikül çıkım yolunda nadir miksoma
Demet Menekşe Gerede1, Aydan Ongun1, Serkan Durdu2, Aynur Acıbuca1, İrem Dinçer1
1Departments of Cardiology, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey
2Departments of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11533
Yetmiş bir yaşında erkek hasta rutin kardiyak değerlendirme için hastanemize başvurdu. Kalp üfürümü nedeniyle çekilen transtorasik ekokardiyografide sağ ventrikülde sistolde pulmoner artere doğru hareket eden 1.9x2.9 cm boyutunda bir kitle saptandı. Kitle sistolde pulmoner arterde tıkanıklığa neden olduğu için, istrahatte maksimum 22 mmHg gradyant oluşturmasına rağmen, hasta asemptomatikti. Transözofageal ekokardiyografide sağ ventrikül miksoma tanısından şüphelenildi. Artmış emboli riski nedeniyle, intrakardiyak kitlenin cerrahi eksizyonu planlandı. Histopatolojik tanı miksoma idi.
Keywords : Miksoma; sağ ventrikül; üç boyutlu ekokardiyografi
Viewed : 7164
Downloaded : 1508