ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kasık bölgesinde tam damar korumasında sarmal rektus abdominis flebi
Eyüphan Gencel1, Cengiz Eser1, Erol Kesiktaş1, Uğur Göçen2, Atakan Atalay2
1Departments of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Medical Faculty of Çukurova University, Adana, Turkey
2Departments of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Çukurova University, Adana, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11769
Bu yazıda enfekte vasküler greft veya femoral damarları ile kasık yaralarının tedavisinde sarmal kas flebinin uygulandığı yeni bir yöntem sunuldu. Beş hastaya periferik arter hastalığı (n=3) veya yüksek enerjili ateşli silah yaralanması (n=2) nedeniyle sarmal vertikal rektus abdominis kas flebi içeren ameliyatlar yapıldı. Ateşli silah yaralanması olan hastalarda kanama komplikasyonu ile karşılaşılmadı. İki yıllık takip sürecinde, vasküler sistemin hiçbir bölümü açığa çıkmadı. Periferik damar hastalığı olanlarda bir hasta kaybedildi ve bir hastaya geç amputasyon yapıldı. Sarmal tekniğin yüksek enerjili ateşli silah yaralanmalı hastalarda ameliyat sonrası erken dönem komplikasyonları azaltabileceği kanısındayız.
Keywords : Kasık; periferik arter hastalığı; ameliyat sonrası komplikasyon; rektus abdominis; yumuşak doku enfeksiyonu
Viewed : 5494
Downloaded : 1112