ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bir çocukta künt göğüs travması sonrası timik kanama
Ayşe Murat Aydın1, Akın Eraslan Balcı2, Yaşar Birişik1, İbrahim Hanifi Özercan3, Mehmet Saraç4
1Departments of Radiology, Medical Faculty of Fırat University, Elazığ, Turkey
2Departments of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Fırat University, Elazığ, Turkey
3Departments of Pathology, Medical Faculty of Fırat University, Elazığ, Turkey
4Departments of Pediatric Surgery, Medical Faculty of Fırat University, Elazığ, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10200
İzole veya multitravma ile meydana gelen pediatrik göğüs travması hafif ila yaşamı tehdit eden çeşitli yaralanmalara neden olabilir. Sanayileşmiş ülkelerde travma bir yaş üstü çocuklarda birinci mortalite nedenidir. Timus ve timik kan damarlarında yaralanma nadir olgularda tanımlanmıştır. Dokuz yaşında bir erkek hasta trafik kazası sonrası acil servise başvurdu. Hasta yaşamı tehdit eden durum nedeni ile pediatrik cerrahi yoğun bakım ünitesinde takip edildi. Hastada künt göğüs travmasına bağlı mediastinal genişleme vardı. Kontrastlı toraks bilgisayarlı tomografisinde mediastinal hematom saptandı. Ameliyatta timik kanama tanısı konuldu.
Keywords : Göğüs travması; çocuk; görüntüleme; timik kanama
Viewed : 8205
Downloaded : 1880