ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pulmoner arterin cerrahi gerektiren edinsel hastalıkları
Rasih Yazkan1, Kadir Çeviker2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11284
Pulmoner arterin cerrahi gerektiren edinsel hastalıkları nadir görülse de yüksek morbidite ve mortaliteleri nedeni ile önemlidir. Bildiğimiz kadarı ile literatürde bu hastalıkların derlendiği yazı bulunmamaktadır. Bu derleme ile mevcut hastalıklar tek başlık altında toplanarak rehberlik sağlanması amaçlandı.
Keywords : Edinsel; cerrahi; pulmoner arter
Viewed : 16316
Downloaded : 2823