ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İzole kapak cerrahisi uygulanan hastalarda vücut kütle indeksinin mortalite ve morbidite üzerine etkileri
Barçın Özcem1, Kamil Gülşen2, Muhammet Akyüz3, İlhan Sanisoğlu1
1Departments of Cardiovascular Surgery, Near East University, Nicosia, North Cyprus
2Departments of Cardiolog, Near East University, Nicosia, North Cyprus
3Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11943
Viewed : 6270
Downloaded : 1298