ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Popliteal arter tuzak sendromu disiplinlerarası bir yaklaşım gerektirir
Mazlum Şahin1, Tolga Demir2, Oğuz Kayıran3, Emre Gök1, Murat Güçlü Elevli4
1Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul University, İstanbul Medical Faculty, İstanbul, Turkey
2Departments of Cardiovascular Surgery, Kolan International Hospital, İstanbul, Turkey
3Departments of Plastic Surgery, Kolan International Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Cardiovascular Surgery, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12020
Amaç: Bu çalışmada popliteal arter tuzak sendromuna ilişkin uzun dönem deneyimlerimiz bildirildi ve disiplinlerarası yaklaşımın önemi vurgulandı.

Çalışma planı: Ocak 1994 - Aralık 2014 tarihleri arasında 21 hastanın (17 erkek, 4 kadın; ort. yaş 26.14 yıl; dağılım 17-35 yıl) toplam 23 ekstremitesine popliteal arter tuzak sendromu tanısı konuldu. Tüm hastalara popliteal arterin cerrahi dekompresyonu uygulandı. Tip 1 ve 2 popliteal arter tuzak sendromlu hastalara safen ven ile ven greft interpozisyonu yapıldı. Tip 3, 4 ve 6 popliteal arter tuzak sendromlu h astalara gastroknemius k ası m edial başının k as ve tendon rezeksiyonundan sonra ven greft interpozisyonu uygulandı.

Bulgular: Ortalama t akip s üresi 1 20.5±59.0 ( dağılım 38-218) ay idi. İki ekstremiteye yeniden girişim uygulanması gerekti. Genel greft açıklık oranları birinci ve beşinci yılda sırasıyla %91.3 ve %82.6 idi. Hastaların büyük bir çoğunluğu başlangıçta kalp damar cerrahisi kliniğine başvurdu; ancak sekiz hasta diğer polikliniklere başvurdu ve takiben konsülte edildi.

Sonuç: Popliteal arter tuzak sendromlu hastalara uygun tedavinin kısa sürede sağlanabilmesi için erken ve doğru tanı konulmalıdır. Bu nedenle, farklı branşların çeşitli polikliniklerine alt ekstremite kladikasyonu ile başvuran hastaları tedavi eden hekim, olağandışı klinik seyir olsa dahi, popliteal arter tuzak sendromu açısından dikkatli olmalıdır.

Keywords : Alt ekstremite kladikasyonu; popliteal arter tuzak sendromu; ven interpozisyonu
Viewed : 7338
Downloaded : 1597