ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Özofagus Karsinomu Nedeniyle Yapılan Özofajektomilerde Lugol Boyanmasının Rezeksiyon Hattını Belirlemedeki Güvenilirliğinin Histopatolojik İncelemeyle Değerlendirilmesi
Alpay SARPER, Işınsu KUZU, Adem GÜNGÖR, Necati ÖRMECİ, İlker ÖKTEN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
Anabilim dalımızda Haziran 1993 - Haziran 1995 tarihleri arasında özofagus karsinomu nedeniyle rezeksiyon olgularından rastgele seçilen 20'si araştırma grubunu oluşturdu. Preoperatif endoskopik ve in-vitro olarak yapılan lugol boyama bulguları ile postoporatif histopatolojik çalışmalarının karşılaştırmalı olarak değerlendirmesi yapıldı. Tümörün mikroskopik mukozal yayılımının tespitinin yanında, displazik mukoza, skip metastazlar, multiple lezyonlar ve leiomyoma gibi diğer lezyonlar da lugol boyama ile tespit edildi. Sonuçta preoperatif olarak endoskopik lugol boyama ile lezyonun yaygınlığı ve eşlik eden diğer patolojiler saptandı ve bu bulgulara göre rezeksiyonun genişliğine karar verildi. Operasyon sırasında yine lugol boyama ile rezeksiyon sınırının kontrolü yapıldı. Postoperatif olarak yapılan histopatolojik incelemelerle karşılaştırıldığında, lugol boyama ile varılan sonuçların isabetli olduğu görüldü.
Viewed : 14149
Downloaded : 2737