ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Malign mezotelyoma, metastatik adenokarsinoma ve reaktif mezotelyal hiperplazi ayırıcı tanısında epitelyal membran antijeni
Sibel Arslan1, Kemal Bakır2, Levent Elbeyli3
1Department of Pathology, Gaziantep Şehitkamil State Hospital, Gaziantep, Turkey
2Departments of Pathology, Medical Faculty of Gaziantep University, Gaziantep, Turkey
3Departments of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Gaziantep University, Gaziantep, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11606
Amaç: Bu çalışmada malign mezotelyoma, reaktif mezotelyal hiperplazi ve metastatik adenokarsinoma ayırıcı tanısında epitelyal membran antijeni immünohistokimyasal belirleyicisinin yararlılığı araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmada 67 malign mezotelyoma, 18 reaktif mezotelyal hiperplazi ve 33 metastatik adenokarsinoma örneği incelendi ve epitelyal membran antijeni ile boyandı.

Bulgular: Altmış yedi malign mezotelyoma olgusunun 45’inde (%68.7) ve tüm metastatik adenokarsinoma olgularında (%100) epitelyal membran antijeni ile pozitif boyanma izlendi. Tüm metastatik adenokarsinomlar epitelyal membran antijeni ile güçlü pozitiflik gösterir iken, yalnızca bir reaktif mezotelyal hiperplazi olgusunda zayıf pozitiflik saptandı. Metastatik adenokarsinom, mezotelyal hiperplasiye kıyasla, istatistiksel olarak anlamlı açıdan daha güçlü bir ilişki gösterdi (p<0.001). Malign ve benign olgular için duyarlılık ve özgüllük sırası ile %78 ve %94 idi.

Sonuç: Epitelyal membran antijeni malign mezotelyoma ve metastatik adenokarsinoma olguları için yararlı bir pozitif belirleyicidir. Ayrıca, neoplastik mezoteli neoplastik olmayan mezotelden ayırmada önemli rol oynar.

Keywords : Epitelyal membran antijeni; malign mezotelyoma; metastatik adenokarsinoma; reaktif mezotelyal hiperplazi
Viewed : 8073
Downloaded : 1984