ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yaygın ölümcül trombozlarla seyreden idiyopatik hipereozinofilik sendrom: Olgu sunumu
Emel Gönüllü1, Özgür Mehtap2, Hakan Keski2, Abdullah Hacıhanefioğlu2
1Eskişehir Devlet Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Eskişehir, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12120
Tekrarlayan ve yaygın trombozların altında sistemik hastalıklar yatabilir. Bunlardan biri de idiyopatik hipereozinofilik sendromdur. Altta yatan ikincil bir nedenin bulunamadığı eozinofiliyle birlikte hedef organ hasarı bulgusunun da olduğu bir durumdur. Etkilenen hedef organlar sıklıkla kalp, akciğer, merkezi ve periferik sinir sistemi ve cilttir. Hipereozinofilik hastalıklar, kanda ve dokularda eozinofil sayısının artmasıyla ilişkilidir. Eozinofiliyi etkili bir şekilde tedavi edebilmek için doğru tanı çok önemlidir. Bu yazıda, trombotik komplikasyonlar yüzünden kaybedilen idiyopatik hipereozinofilik sendromlu 38 yaşında bir erkek hasta sunuldu.
Keywords : Hipereozinofilik sendrom; sistemik hastalık; tromboz
Viewed : 8346
Downloaded : 3615