ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Dört Kirschner telinin akciğerin içinden geçerek humerustan vertebral kolona ilerlemesi
Ömer Önal, Leyla Hasdıraz, Fahri Oğuzkaya
Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.10893
Parkinson hastalığı olan ve dört ay önce sağ proksimal humerus parçalı kırığı nedeni ile Kirschner telleri ile stabilizasyon yapılan 63 yaşındaki kadın hasta dört Kirschner telinin sağ hemitoraksa ilerlediğinin tespit edilmesi üzerine kliniğimize sevk edildi. Acil torakotomi yapıldı ve sağ hemitorakstan dört Kirschner teli dikkatlice çıkarıldı. Hasta ameliyat sonrası altıncı günde sorunsuz olarak taburcu edildi. Ortopedik cerrahlar evde yeterli bakımı yapılamayan hastalarda ucu dışarıda kalan bu tür malzemelerin kullanılmasından kaçınmalıdır. Hastalar sosyal çevreleri ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilerek sadece hastalık için değil hasta için de en uygun tedavi yöntemi seçilmelidir.
Keywords : Acil; Kirschner teli; penetran yaralanma; cerrahi
Viewed : 8250
Downloaded : 1587