ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Normal natif aort kapakta serbest yüzen trombüs: Protein C eksikliğinin sıra dışı bir komplikasyonu
Ünsal Vural, Ahmet Balcı, Ahmet Arif Ağlar, Mehmet Kızılay, ibrahim Yekeler, Abdullah Kemal Tuygun
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11229
Pıhtılaşma bozukluklarında vasküler ve kardiyak patolojinin eşlik etmediği kalp kapağında trombüs, nadir bir durumdur. Derin ven trombozu nedeniyle takip edilen 43 yaşında kadın hasta solunum sıkıntısı ile kliniğimize başvurdu. Ekokardiyografisinde, aortta nonkoroner sinüse bir pedikül aracılığı ile tutunmuş 70-80 mm ebadında serbest yüzen trombüs tespit edildi. Muhtemel komplikasyonlarının olası kötü prognozu nedeniyle, fibrinolitik tedavi uygulanmadı. Kardiyopulmoner baypas eşliğinde trombüs çıkarıldı. Kapakta ve kalp içinde patoloji ve ilave trombüs tespit edilmedi. Ameliyat sonrası herhangi bir komplikasyon görülmedi. Histopatolojik inceleme sonucu, nonbakteriyel trombüs olarak bildirildi. Tekrarlayan tromboemboli nedeniyle ömür boyu varfarin sodyum tedavisi başlandı. Bu yazıda, tedavi şekli ve süresi ve aile bireylerinde kalıtsal pıhtılaşma bozuklukları ve tromboemboli takibi literatür verileri eşliğinde sunuldu.
Keywords : Serbest yüzen trombüs; mobil trombüs; normal natif aort kapak trombozu; periferik arter embolisi; protein C eksikliği
Viewed : 8804
Downloaded : 2115