ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp cerrahisi sonrası erken dönemde postür ve relaksasyon eğitiminin uyku, dispne, ağrı ve yaşam kalitesi üzerine etkisi: Pilot çalışma
Buket Akıncı 1, İpek Yeldan2, Zehra Bayramoğlu3, Tahsin Belhhan Akpınar3
1Division of Physiotherapy and Rehabilitation, Biruni University, Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey
2Division of Physiotherapy and Rehabilitation, İstanbul University, Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Florence Nightingale Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11675
Amaç: Bu çalışmada kalp cerrahisi geçirmiş hastalarda iki haftalık postür ve relaksasyon eğitim programının, uyku kalitesi, gündüz uyku hali, dispne, ağrı ve yaşam kalitesi üzerine etkileri değerlendirildi.

Çalışma planı: Yirmi dört hasta randomize olarak kontrol (n=12) ve postür ve relaksasyon eğitim grubuna (n=12) ayrıldı. Uyku kalitesi, gündüz uyku hali, dispne, yaşam kalitesi ve ağrı sırasıyla Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi, Epworth Uykululuk Ölçeği, Modifiye Tıbbi Araştırma Konseyi Dispne Ölçeği, Euro Yaşam Kalitesi-5D ve görsel analog ölçeği ile değerlendirildi. Kontrol grubuna ameliyat sonrası standart bir rehabilitasyon programı uygulanırken, eğitim grubuna ek olarak postür ve relaksasyon eğitim programı uygulandı. Her iki grup da rehabilitasyon programlarına bir hafta hastanede ve bir hafta evde devam etti.

Bulgular: Tedavi sonrası Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi toplam skorları, sübjektif uyku kalitesi, uyku ilacı kullanımı, uyku bozukluğu ve görsel analog ölçeği ağrı skorlarında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p<0.05). Postür ve relaksasyon eğitim grubunun Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi toplam skorunda iyileşme gözlenmezken, modifiye Tıbbi Araştırma Konseyi skorlarında anlamlı bir iyileşme gözlendi. Tedavi sonrasında postür ve relaksasyon eğitim grubunda anlamlı düzeyde daha fazla sayıda hastada yaşam kalitesinde iyileşme görüldü (p<0.05). Tedavi sonrasında Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi toplam skoru, subjektif uyku ve uyku ilacı kullanım alt grup skorlarında postür ve relaksasyon eğitim grubunda anlamlı iyileşmeler kaydedildi (p<0.05).

Sonuç: Postür ve relaksasyon eğitiminin kalp cerrahisi hastalarında uyku kalitesini sürdürme, uyku ilacı kullanımını azaltma, dispne ve ağrıyı hafifletme ve yaşam kalitesini artırmada yararlı etkileri vardır.

Keywords : Kalp cerrahisi; dispne; ağrı; postür; relaksasyon; uyku
Viewed : 10681
Downloaded : 1767