ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
TRİMETAZİDİNE’İN KORONER BYPASS OPERASYONLARINDA MYOKARD KORUYUCU ETKİSİ
Ufuk ÖZERGİN, Kadir DURGUT, Niyazi GÖRMÜŞ, Orhan KARABÖRK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Tahir YÜKSEK, Hasan SOLAK
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, KONYA
Kalp cerrahisinde myokardın korunması her zaman öncelikli bir sorun olmuştur. Myokard hücrelerinin iskemisi sırasında aerobik glikolizi sürdürdüğü ileri sürülen trimetazidine’in elektif koroner bypass operasyonlarındaki etkisinin araştırıldığı bu çift kör, plasebo kontrollü çalışmada Trimetazidine kullanılan hastalarda postoperatif erken dönemde serum CKMB değerlerinde daha az yükselme olduğu gösterildi. İki gruba ayrılan 20 hastada gerçekleştirilen çalışmada operasyon öncesi CKMB düzeyi her iki grupta aynı iken operasyondan 6 saat sonra kontrol grubunda 51.7 ± 7.64 U/L trimetazidine grubunda ise 36.8 ± 10.58 U/L olarak bulundu. 12 saat sonra bu değerler 55.8 ± 6.94 ve 46.1 ± 7.83 U/L’ye yükseldi. 24 saat sonra ise 46.6 ± 5.73 ve 39.1 ± 9.35 U/L’e düştüler. Bu sonuca göre trimetazidine koroner bypass graft operasyonu uygulanan hastalarda myokard hasarını azaltmaktadır.
Keywords : Trimetazidine, myokard korunması, myokardial kreatinin kinaz , Trimetazidine, myoardial protection, myocardial creatinin kinase
Viewed : 12993
Downloaded : 3938