ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol ventrikül destek cihazının çıkarılması: Türkiye'den ilk olgu
Bahadır Gültekin 1, Murat Özkan 1, Özgür Ersoy 1, Birgül Varan2, Atila Sezgin1
1Departments of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Başkent University, Ankara, Turkey
2Departments of Pediatric Cardiology, Medical Faculty of Başkent University, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12229
Son yıllarda bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de kalp nakli için donör azlığı nedeniyle, sol ventrikül destek cihazlarının kullanımı artmaktadır. Bu yazıda, Türkiye’den ilk olgu olarak monomorfik atriyal taşikardinin ardından gelişen kardiyomiyopati nedeniyle sol ventrikül destek cihazı takılan ve 109 günlük takipten sonra çıkarılan 12 yaşında bir erkek olgu sunuldu.
Keywords : İyileşmeye köprü; cihaz çıkarma; sol ventrikül destek cihazı
Viewed : 7584
Downloaded : 1422