ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner revaskülarizasyon sonrası pulmoner embolinin ultrasonla hızlandırılmış tromboliz ile tedavisi
Arzu Antal Dönmez, Taylan Adademir, Eray Aksoy, Fuat Büyükbayrak, Cihangir Kaymaz
Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12310
Kalp cerrahisi sonrası pulmoner emboli nadir görülen, fakat ölümcül bir komplikasyondur. Bu yazıda, koroner revaskülarizasyon sonrası yüksek riskli pulmoner emboli gelişen, ultrasonla hızlandırılmış tromboliz ile tedavi edilen 46 yaşında bir erkek olgu sunuldu.
Keywords : Koroner arter baypas; pulmoner emboli; tromboliz
Viewed : 7524
Downloaded : 1226