ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Basit büyük arter transpozisyonunda ekstrakorporeal membran oksijenatör destekli geç primer arteriyel switch ameliyatı cerrahi yaklaşımı değiştirir mi?
Nida Çelik 1, Abdullah Arif Yılmaz2, Türkay Sarıtaş 1, Ulaş Karadaş3, Halil Türkoğlu2
1Departments of Pediatric Cardiology, İstanbul Medipol University, İstanbul, Turkey
2Departments of Cardiovascular Surgery, İstanbul Medipol University, İstanbul, Turkey
3Department of Pediatric Cardiology, Atatürk State Hospital, Balıkesir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12166
Günümüzde ventriküler septumu intakt, üç haftadan küçük basit büyük arter transpoziyonu olan hastalarda standart cerrahi tedavi primer arteriyel switch ameliyatı iken, üç haftadan büyüklerde bu tür bir standart yaklaşım yoktur ve cerrahi işlemler merkezler arasında değişiklik gösterebilmektedir. Üç haftadan sonra sol ventrikülün ilerleyici involüsyonu nedeniyle, arteriyel switch ameliyatı sonrası düşük kalp debisi ve sol ventrikül yetmezliği de gelişebilir. Bu nedenle, Senning veya Mustard işlemi veya iki aşamalı arteriyel switch ameliyatı, bu hasta popülasyonunda alternatif cerrahi tedavi yöntemleridir. Bununla birlikte, bu işlemlerin kısa ve uzun dönemde muhtemel komplikasyonları nedeniyle, üç haftadan büyük olan hastalarda ekstrakorporeal membran oksijenatörü desteği altında primer arteriyel switch ameliyatına karşı ilgi giderek artmaktadır. Bu yazıda, ekstrakorporeal membran oksijenatörü desteği altında primer arteriyel switch ameliyatı yapılan 110 günlük ve 60 günlük iki olgu sunuldu. Kısa dönemde ekstrakorporeal membran oksijenatörü desteği ile yapılan arteriyel switch ameliyatının, diğer seçeneklere kıyasla, daha etkili bir seçenek olabileceği düşünülmektedir.
Keywords : Ekstrakorporeal membran oksijenatörü; geç arteriyel switch; transpozisyon
Viewed : 7536
Downloaded : 1242