ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
MİTRAL YETMEZLİĞİ NEDENİYLE MİTRAL KAPAK REPLASMANI YAPILAN HASTALARDA SUBVALVÜLER APAREYİN TAM KORUNMASININ SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARINA ETKİSİ
Cengiz TÜRKAY, Muzaffer YILMAZ, İlhan GÖLBAŞI, İsa AK, Atalay METE, Ömer BAYEZİD
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, ANTALYA
Kronik izole mitral yetmezliği olan hastaların mitral valv replasmanı (MVR) ameliyatlarında farklı yöntemler kullanılmaktadır. Posterior lifletin korunmasının postoperatif dönemde sol ventrikül fonksiyonlarına olan olumlu etkilerinin kabul görmesinden sonra mitral kapak apareyinin bütünüyle korunmasına yönelik uygulamalar sürdürülmektedir. Bu klinik çalışmada, subvalvüler apareyi tamamen koruyarak MVR yapılan hastaların (grup I, n:16) ve klasik teknikle MVR yapılan hastaların (grup II, n:16) sol ventrikül fonksiyonları postoperatif erken dönemde ve altıncı ayda karşılaştırılmış olup birinci grubun daha üstün sol ventrikül fonksiyonlarına sahip olduğu gösterilmiştir.
Keywords : Mitral kapak replasmanı, subvalvüler apareyin tam korunması , Total preservation of mitral valve apparatus, mitral valve replacement
Viewed : 40212
Downloaded : 5898