ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Fallot tetralojisi düzeltme ameliyatından sonra gelişen aortopati
Şafak Alpat, Mustafa Yılmaz (Uzm. Dr.), Recep Oktay Peker, Mustafa Yılmaz (Prof. Dr.)
Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Hacettepe University, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11996
Fallot tetralojisi, siyanotik doğuştan kalp hastalığının en sık formlarından biridir. Cerrahi tekniklerin gelişmesi ve cerrahi sırası ve sonrası bakım stratejilerinin iyileşmesi sayesinde, 30 yıllık sağkalım oranı %90’dır. Ancak hasta sayısı arttıkça, hekimler yeni sorunlarla karşılaşabilmektedir. Uzun dönemde en sık görülen komplikasyon, nihayetinde cerrahi gerektiren pulmoner kapak yetmezliğidir. Aort kapağı ve çıkan aort genellikle gözden kaçsa da, aort kök genişlemesi ve bununla ilişkili aort kapak yetmezliği nadir fakat önemli uzun dönem komplikasyonlardır. Herhangi bir kılavuz veya aşikar kanıta dayalı yaklaşımlar mevcut değildir; literatürde yalnızca nadiren olgu serileri mevcuttur. Bu yazıda, Fallot tetralojisi total cerrahi tamirinden 23 yıl sonra tesadüfen aort kök genişlemesi tanısı konan 31 yaşında bir erkek olgu sunuldu.
Keywords : Aort yetmezliği; aort kök genişlemesi; aort kapağı; Fallot tetralojisi
Viewed : 6794
Downloaded : 1244