ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Endobronşiyal lipomun bronkoskopik tedavisi: Olgu sunumu
Ekrem Cengiz Seyhan1, Mehmet Akif Özgül2, Erdoğan Çetinkaya2, Zeki Günlüoğlu 1, Güler Özgül3, Gökhan Cebeci1
1Department of Chest Disease, Medical Faculty of Medipol University, İstanbul, Turkey2Department of Chest Disease, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery, Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Chest Disease, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.10199
Endobronşiyal lipomlar çok nadir tümörlerdir. Bazı olgularda cerrahi gereksinimi olabilse de bronkoskopik çıkarma tercih edilen tedavi yöntemidir. Bu yazıda, dev bir özofagus divertikülünün eksizyonu sonrası tesadüfen saptanan bir endobronşiyal lipom olgusu sunuldu. Hastanın takibinde, toraks bilgisayarlı tomografide sağ alt lob bronşunda yerleşik bir tümör görüldü. Tümör, rijit bronkoskopi yoluyla eksize edildi. Bu olgu endobronşiyal tümörlerin tedavisinde rijit bronkoskopinin etkinliğini vurgulamaktadır.
Keywords : Bronkoskopik tedavi; endobronşiyal lipom; akciğer tümörleri
Viewed : 6712
Downloaded : 1356