ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tek aşamada iki taraflı video yardımlı torakoskopik cerrahi ile başarıyla tedavi edilen yaşamı tehdit edici primer simultane iki taraflı spontan tansiyon pnömotoraks
YongHun Kim 1, JunSik Yu 1, JinYong Kim2, SangMin Park2, WooSurng Lee3
1Departments of General Surgery, Konkuk University, School of Medicine, Konkuk University Chungju Hospital, Chungju-si, Chungbuk, South Korea
2Departments of Emergency Medicine, Konkuk University, School of Medicine, Konkuk University Chungju Hospital, Chungju-si, Chungbuk, South Korea
3Departments of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Konkuk University, School of Medicine, Konkuk University Chungju Hospital, Chungju-si, Chungbuk, South Korea
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11827
Primer spontan pnömotoraks klinik uygulamada yaygın bir hastalıktır ve çoğunlukla zayıf genç erkeklerde görülür. Primer spontan pnömotoraksın klinik görünümü değişken olabilir; semptom olmayabilir veya hafif göğüs ağrısı, dispne ve tansiyon pnömotoraks olabilir. Primer spontan pnömotoraks nadiren yaşamı tehdit edicidir; diğer yandan, bu durum iki taraflı tansiyon tipinde gelişirse hasta aniden kötüleşebilir, anlamlı solunum stresi gelişebilir ve bu durum yaşamı tehdit edici bir hale gelebilir. Bu yazıda, simultane iki taraflı spontan tansiyon pnömotoraksı olup altta yatan kesin bir akciğer hastalığı olmayan 16 yaşında bir erkek hasta bildirildi. Hasta bilinç kaybı, siyanoz ve hemodinamik bakımdan istikrarsız bir durum ile başvurdu ve simultane tek aşamada iki taraflı göğüs tüpü yerleştirme ve video yardımlı torakoskopik cerrahi eşliğinde tedavi edildi.
Keywords : İki taraflı pnömotoraks; pnömotoraks; tansiyon pnömotoraks; video yardımlı torakoskopik cerrahi
Viewed : 7063
Downloaded : 1334