ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Diyabetes mellitus hastalarında vasküler anormalliklerin profilaksisi ve önlenmesi
Vasilev Valentin1, Şahin Bozok2, Mehmet Bahadır Çalhan2, Mimi Stoycheva 1, Ivona Daskalova1
1Department of Vascular Surgery, Burgas Prof. Asen Zlatarov University Faculty of Medicine, Burgas, Bulgaria
2Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12214
Diyabetes mellitus, insülin hormonunun mutlak veya göreceli eksikliğinden kaynaklanan, kronik olarak ilerleyen kalıtsal bir metabolizma hastalığıdır. Zaman içerisinde, diyabetes mellitus küçük, orta ve büyük kan damarlarında ve yanı sıra periferik sinirlerde hasara neden olur. Bu yazıda, diyabetes mellitus hastalarında vasküler anormalliklerin profilaksisi ve önlenmesi gözden geçirildi.
Keywords : Diyabetes mellitus; önleme; profilaksi; vasküler anormallik
Viewed : 7044
Downloaded : 1236