ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI PARAPERİKARDİYAL DOKUNUN YAKLAŞTIRILMASI YARARLI MIDIR?
Ahmet BALTALARLI, İbrahim GÖKŞİN, Oya RENDECİ, Mustafa SAÇAR, Bekir Hayrettin ŞİRİN, *Ayşe TİRYAKİ, **Levent KAPLAN
Pamukkale Üniveritesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı, DENİZLİ
*Pamukkale Üniveritesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, DENİZLİ
**Pamukkale Üniveritesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, DENİZLİ
Sağ ventrikülün sternuma yapışması reoperasyonu güçleştirir. Önceki operasyonda perikardın kapatılması yapışıklıkları azaltır; ancak bu işlem postoperatif kardiyak disfonksiyona neden olabilir. Bu çalışmada, alternatif bir metot olarak düşündüğümüz paraperikardiyal dokuların yaklaştırılmasının geometrik ve hemodinamik etkilerini araştırdık. Açık kalp cerrahisine giden 24 hasta randomize olarak iki gruba ayrıldı. Oniki hastada timus lopları, paraperikardiyal lipoadipoz doku ve her iki hemitoraksa ait parietal plevra yaprakları yaklaştırıldı; kalan 12 hastada ise kapatılmadı (bu grupta ölen bir hasta çalışma dışı bırakıldı). Sağ ventrikül anterior epikardına radyopak işaretler yerleştirildi. Paraperikardial dokuları kapatılan grupta 8. ve 16. saatlerdeki kardiyak indeks değerleri (2.9 ± 0.2 ve 3 ± 0.2 l/dk.m2); açık bırakılanlardan (2.8 ± 0.3 ve 2.9 ± 0.31 l/dk.m2), farklı bulunmadı (p > 0.05). Bunun yanında sternum ve sağ ventrikül epikardı arasındaki mesafenin genişlemediği tespit edildi (paraperikardiyal dokuları yaklaştırılıan grup 15 ± 3 mm; açık bırakılan grup: 14 ± 3 mm; p > 0.05). Bu bulgularla tekniğin ilave bir yarar sağlamadığı düşünülmektedir. Ancak daha ileri çalışmalar ve patolojik değerlendirmeler daha uygun olabilir.
Keywords : Perikard kapatılması, açık kalp cerrahisi, hemodinamik etki, geometrik etki. , Pericardial closure, open heart surgery, hemodynamic effect, geometric effect.
Viewed : 10297
Downloaded : 2426