ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Suprarenal kros klempe bağlı oluşan renal hasarın iskemik önkoşullanma ve karnitin ile önlenmesi: Deneysel çalışma
Demir Çetintaş1, Atilla Aral2, Mustafa Bahadır İnan2, Bilge Ayça Karabörk Kırmızı3, Saba Kiremitçi3, Aslıhan Avcı4, Mustafa Şırlak2, Ahmet Rüçhan Akar2
1Uşak Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Uşak, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12251
Amaç: Bu çalışmada, abdominal aort cerrahisi sırasında, suprarenal arterlere klemp konulmasının böbrek üzerindeki olumsuz etkileri ve önleme stratejileri araştırıldı.

Çalışma planı: Wistar sıçanların aortuna suprarenal bölgede klemp konularak, abdominal aortik cerrahiyi taklit eder şekilde, renal iskemi modeli oluşturuldu. İki siklus uygulanan ve 10 dk. iskemi, 10 dk. reperfüzyon şeklindeki iskemik önkoşullanma, karnitin ve iskemik önkoşullanma + karnitin protokolü uygulandı. Nefrektomi materyalleri ve serum örneklerinde histopatolojik ve biyokimyasal değişiklikler incelendi.

Bulgular: İskemi-reperfüzyon hasarından histopatolojik olarak ve istatistiksel yönden etkilenen bölgenin renal tübüller olduğu tespit edildi. İki siklus şeklinde 10 dk. iskemi ve 10 dk. reperfüzyon uygulamalı iskemik önkoşullanma işleminin iskemi-reperfüzyon hasarının önlenmesinde şüpheli olduğu bulundu. Oral karnitinin renal iskemi-reperfüzyon hasarını histopatolojik olarak azaltmadığı, ancak serbest oksijen radikallerine karşı önemli bir savunma olan katalaz enzim aktivitesini dokuda belirgin biçimde artırdığı saptandı.

Sonuç: İskemi önkoşullanma ve karnitin, suprarenal kros-klemp gerektiren abdominal aort cerrahisi sırasında oluşabilecek renal iskemi-reperfüzyon hasarını belli oranlarda engelleyebilir.

Keywords : Karnitin; iskemi-reperfüzyon hasarı; iskemik önkoşullanma; suprarenal kros-klemp
Viewed : 6700
Downloaded : 1185