ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Faktör XII eksikliğinde açık kalp cerrahisi deneyimimiz: Olgu sunumu
Elif Coşkun, Mustafa Büyükateş
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.10963
Faktör XII eksikliği, izole aktive kısmi tromboplastin zamanı uzaması ile karakterize olan ve klinik uygulamada beklenen kanama diyatezi yerine tromboz ve tromboemboliye yatkınlık oluşturan önemli bir hematolojik sorundur. Aortokoroner baypas greft cerrahisi planlanan 55 yaşındaki erkek hastada laboratuvar bulgusu olarak izole aktive kısmi tromboplastin zamanı yüksekliği (109.4 sn) saptandı. Faktör XII eksikliği tanısı konulan hasta kliniğimizde ameliyat edildi. Takip sırasında herhangi bir tromboembolik komplikasyon gelişmedi. Hasta ameliyat sonrası yedinci gün sorunsuz taburcu edildi. Bu yazıda çok nadir görüldüğü için bu hastalığın akılda tutulmasının önemi ve uyguladığımız tedavi stratejisi sunuldu.
Keywords : Kardiyopulmoner baypas; faktör XII eksikliği; trombofili; tromboz
Viewed : 8217
Downloaded : 3357