ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Düşük yerleşimli koroner ostium varlığında koroner kılavuz tel koruması ile uygulanan transkateter aort kapağının yanlış pozisyonuna bağlı kapak içine kapak yerleştirilmesi
Serkan Aslan1, Mehmet Gül1, Derya Öztürk1, Aydın Yıldırım1, İhsan Bakır2
1Departments of Cardiology, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Departments of Cardiovascular Surgery, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12421
Günümüzde transkateter aort kapak implantasyonu cerrahi riski yüksek ciddi aort darlığı tedavisinde önemli bir işlem olmasına rağmen, teknolojik zorluklar ve sınırlamalar halen mevcuttur. Koroner arter ağzı tıkanması gibi yaşamı tehdit eden komplikasyonlar potansiyel risk olarak kabul edilmektedir. Düşük koroner mesafesinin varlığı, transkateter aort kapak implantasyonunun önemli sınırlamalarından biridir. Transkateter aort kapak implantasyonu sırasında koroner kan akımının bozulması, düşük koroner ostium yüksekliğinin varlığından kaynaklanır. Koroner ostium ile kapak mesafesinin kısa olduğu durumlarda, koroner tıkanmadan kaçınmak için ameliyat öncesi detaylı değerlendirme yapılmalı ve transkateter aort kapak implantasyonu sırasında ilave güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Daha kısa bir protez kapağın aortik anulusa mümkün olduğunca çok düşük yerleştirilmesiyle daha az düzeyde koroner tıkanma oluşabilir. Bu yazıda, düşük koroner ağzı yüksekliği olan ve cerrahi için yüksek riskli ileri aort darlığı bulunan, ilk kapağın yanlış pozisyonu nedeniyle kılavuz tel ile koroner korunma sağlanarak kapak içine kapak yerleştirme işlemi yapılan 82 yaşında bir kadın olgu sunuldu.
Keywords : Aort kapak darlığı; koroner tıkanma; protez kalp kapağı implantasyonu
Viewed : 6012
Downloaded : 1244