ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter baypas greftleme sonrası tip-1 aort diseksiyonunun endovasküler tedavisi
Sefer Usta1, Hamit Serdar Başbuğ2, Ergun Haliloğlu1
1Department of Cardiovascular Surgery, Ahi Evren Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Trabzon, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Kafkas University, Kars, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12782
Akut diseksiyon, tedavi edilmediği takdirde, yüksek mortalitesi olan en tehlikeli aort hastalığıdır. Standart tedavi, diseksiyonun morfolojisine ve eşlik eden komplikasyonların varlığına bağlı olarak cerrahi, medikal veya endovasküler olarak değişmektedir. Endovaskülar tedavi seçenekleri cerrahi uygulamada giderek gelişmekte ve daha fazla yaygınlaşmaktadır. Bu yazıda, iki ay önce koroner arter baypas greftleme yapılan 62 yaşında bir kadın olguda tip-1 aort diseksiyonunun başarılı endovasküler tedavisi sunuldu.
Keywords : Aort diseksiyonu; koroner arter baypas greftleme; endovasküler tedavi
Viewed : 6556
Downloaded : 1214