ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Hemodinamik olarak kararsız hemotorakslı hasta gibi kendini gösteren pulmoner metastatik koryokarsinom
Seok Yangki, Lee Eungbae
Department of Thoracic Surgery, Kyungpook National University Medical Center, Daegu, Republic of Korea
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11699
Spontan hemotoraks malignitelerle ilişkili olabilen, yaygın olmayan bir durumdur. Koryokarsinom sıklıkla akciğerlere metastaz yapan malign bir trofoblastik tümördür. Bu yazıda, altta yatan koryokarsinom sonucu masif hemotoraks ile başvuran 23 yaşında bir kadın hasta sunuldu.
Keywords : Koryokarsinom; hemotoraks; pulmoner metastaz
Viewed : 6000
Downloaded : 1138