ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Siyanotik ve non-siyanotik kardiyak cerrahide iki taraflı serebral oksijen satürasyonunun değerlendirilmesi
Zeliha Aslı Demir1, Ümit Karadeniz1, Aslı Dönmez1, Bahar Aydınlı1, Ayşenur Paç3, Mustafa Paç2, Tulga Ulus2, Ayşegül Özgök1, Özcan Erdemli1
1Departments of Anaesthesiology and Reanimation, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Departments of Cardiovascular Surgery, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Departments of Pediatric Cardiology, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12679
Amaç: Bu çalışmada yakın kızılötesi spektroskopi kullanılarak siyanotik ve asiyanotik kalp cerrahisi yapılan pediatrik hastalar arasında serebral oksijenasyon farklılıkları araştırıldı.

Çalışma planı: Bu prospektif çalışmaya Ocak 2013 - Mayıs 2013 tarihleri arasında toplam 25 pediatrik hasta (10 erkek, 15 kız) alındı. Siyanotik grup (C grubu) Fallot tetralojisi nedeniyle total düzeltme yapılan 11 hastadan oluşurken, asiyanotik grup (NC grubu) basit doğuştan kalp hastalığı cerrahi olarak tamir edilen 14 hastadan oluşuyordu. Çeşitli zaman noktalarında iki taraflı yakın kızılötesi spektroskopi değerleri kaydedildi: indüksiyon sonrası (T1), baypas öncesi (T2), kros-klemp sırası (T3), kros-klemp çıkarıldıktan sonra (T4), baypas sonrası (T6) ve cerrahi sonrası (T7). Hemodinamik parametreler, vücut ısısı, kan gazı parametreleri, laktat, oksijen içeriği, hematokrit değerleri, mekanik ventilasyon süresi ve yoğun bakım ünitesi ve hastanede kalış süreleri de kaydedildi.

Bulgular: Gruplar arasında sağ ve sol serebral oksijenasyon değerleri açısından anlamlı bir fark yoktu. Benzer şekilde, grup içinde de sağ ve sol serebral oksijenasyon değerleri açısından anlamlı bir fark gözlenmedi. Hastaların hiçbirinde cerrahi sonrası morbidite veya mortalite gelişmedi.

Sonuç: Siyanotik kalp hastalıklarında hematokrit, arteriyel oksijen ve karbondioksit basıncı değişiklik gösterse de iki taraflı serebral oksijenasyon değerleri siyanotik ve asiyanotik hastalarda benzer görünmektedir. Bu çalışmada gruplar arasında önemli fizyopatolojik farklar olmasına rağmen NIRS değerleri farklı bulunmadı.

Keywords : Kalp cerrahisi; serebral oksijenasyon; siyanotik kalp hastalığı; yakın kızılötesi spektroskopi; asiyanotik kalp hastalığı; pediatrik doğuştan kalp hastalığı
Viewed : 6874
Downloaded : 1598