ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sıçan aortu vasküler endotelinde vasküler klempler tarafından oluşturulan basınç ve sıkma kuvveti etkileri
Orhan Tezcan1, İsmail Başyiğit1, Ahmet Çalışkan1, Cenap Ekinci2, Sinan Demirtaş1, Celal Yavuz1, Engin Deveci1, Binali Mavitaş1
1Departments of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Dicle University, Diyarbakır, Turkey
2Departments of Histology and Embryology, Medical Faculty of Dicle University, Diyarbakır, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12565
Amaç: Bu çalışmada sıçan aortu vasküler endotelinde vasküler klemplerin etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya 32 erkek Sprague- Dawley sıçan (ağırlık 242±26 g; yaş 9-11 hafta) dahil edildi. Sıçanlar dört eşit gruba ayrıldı: Kontrol grubu: Abdominal aorta klemp uygulanmadı; grup 1: Abdominal aorta 10 dakika plastik bulldog klemp uygulandı; grup 2: Abdominal aorta 10 dakika metal bulldog klemp uygulandı; grup 3: Abdominal aorta 10 dakika mikrovasküler klemp uygulandı. On dakikanın sonunda tüm gruplarda vasküler klemple oklüde edilen segmentler çıkarıldı ve endotel yapılar histopatolojik olarak değerlendirildi.

Bulgular: Kontrol grubunda normal hücresel dizilim ve yapı tespit edildi. En ciddi endotel yüzey yaralanması grup 3’te, orta düzeyde endotel yaralanması grup 2’de, en hafif endotel yaralanması ise grup 1’de gözlendi. Histopatolojik olarak vasküler endotelyal büyüme faktörü ekspresyonunun g rup 1 ve 2’de (sırasıyla 2.8±0.5 ve 3.3±0.5) kontrol örneklere göre (2.0±0.5) ar tmış olduğu s aptandı.

Sonuç: Vasküler klempler, oluşturduğu basınç ve sıkma kuvvetine bağlı olarak endotel yaralanmasına neden olabilir.

Keywords : Endotel yaralanması; histopatoloji; vasküler klempler; vasküler endotelyal büyüme faktörü
Viewed : 6240
Downloaded : 1352