ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Heterotaksi sendromlu bir yenidoğanda tıkalı pulmoner venöz dönüş ve pulmoner atrezinin transkateter tedavisi
Alper Güzeltaş, İbrahim Cansaran Tanıdır, Murat Saygı, Eyüp Aslan, Erkut Öztürk
Department of Pediatric Cardiology, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Cardiovascular Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12643
Heterotaksi sendromu, birçok intrakardiyak gelişim anomalisinin eşlik ettiği kompleks kardiyak patolojilerdir. Bu hastalardaki başlıca sorunlardan biri, total anormal pulmoner venöz bağlantıdır. Yenidoğanlarda patent duktus arteriyozus stenti birçok merkezde uygulanabilmesine rağmen, tıkalı total anormal pulmoner venöz bağlantıda vertikal ven stenti iyi tanımlanmış bir işlem değildir. Bu yazıda tıkalı suprakardiyak total anormal pulmoner venöz bağlantı ve pulmoner atrezisi olan, transkateter palyasyon ile başarılı bir şekilde tedavi edilen bir yenidoğan olgu sunuldu.
Keywords : Heterotaksi sendromu; yenidoğan; tıkalı total anormal pulmoner venöz bağlantı; transkateter tedavi
Viewed : 6785
Downloaded : 1182